NL | EN

Privacy-verklaring

In deze privacy-verklaring licht Equipment Service Benelux B.V. toe welke informatie van u wordt gebruikt en verwerkt. De verklaring heeft alleen betrekking op equipmentservicebenelux.nl. De website wordt door Hostnet gehost en Equipment Service Benelux B.V. is verantwoordelijk voor het beheer van persoonsgegevens.

Equipment Service Benelux B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar internetsite. Equipment Service Benelux B.V. draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u als gebruiker aan Equipment Service Benelux B.V. verstrekt, altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandeld wordt. Uw persoonlijke gegevens worden nimmer aan derde partijen ter beschikking gesteld.

Opslaan persoonsgegevens
De volgende persoonsgegevens worden opgeslagen:
– uw ip-adres naar aanleiding van uw bezoek op equipmentservicebenelux.nl;
– de door u bezochte pagina’s op equipmentservicebenelux.nl;
– contactgegevens en bestelinformatie naar aanleiding van de door u geplaatste bestelling op equipmentservicebenelux.nl.

Gebruik van de gegevens
De door u verstrekte gegevens gebruikt Equipment Service Benelux B.V. uitsluitend voor het antwoord/de actie waar u expliciet om heeft gevraagd. Met behulp van uw ip-adres gaat Equipment Service Benelux B.V. enkel na welke pagina’s u heeft bezocht, zodat Equipment Service Benelux B.V. u nog beter van dienst kan zijn.

Bijwerken privacy-verklaring
Deze privacy-verklaring kan tussentijds aangepast worden. Als er wijzigingen worden aangebracht in deze verklaring, kunt u aan de datum onderaan deze pagina zien wanneer dit voor het laatst gebeurd is. Equipment Service Benelux B.V. behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacy-verklaring. Wanneer u equipmentservicebenelux.nl bezoekt, gaat u akkoord met de op dat moment geldende voorwaarden van deze verklaring.

U heeft het recht op inzage in de door u aan Equipment Service Benelux B.V. verstrekte gegevens. Indien u vragen heeft over of de verwerking van uw persoonsgegevens, uw gegevens wilt inzien, wijzigen of verwijderen, dan kunt u contact opnemen met Equipment Service Benelux B.V.

April 2016