NL | EN

Leverancier van afbraak- en vergruisapparatuur

Specialist in het leveren van hoogwaardige en innovatieve uitrusting voor sloop,- sorteer of overslagwerkzaamheden tegen gunstige condities en met een serviceniveau van hoog formaat.