NL | EN

  • Voor uw precisie afbraak- en sorteer werkzaamheden.
  • Voor het ingraven, laden en verplaatsen van uw grond en bouwstoffen.
  • Voor het verplaatsen en verwerken van uw landbouw gerelateerde producten.
  • Poliepgrijpers
    Voor het verplaatsen en verwerken van uw stortgoederen.
  • Voor de aanleg en het onderhoud van spoorlijnen.
  • Voor het verplaatsen van uw houtproducten en gelijkvormige materialen.
  • Een volledige lijn hamermolens voor het breken van ferro- en non-ferrometalen en schroot.

Leverancier van afbraak- en vergruisapparatuur

Equipment Service Benelux BV is specialist in het leveren van hoogwaardige en innovatieve uitrusting voor sloop,- sorteer of overslagwerkzaamheden tegen gunstige condities en met een serviceniveau van hoog formaat.
> Meer over ESB